คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมพัฒนา 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

3 กันยายน 2020

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 16 ท่าน เพื่อทำความเข้าใจ วางแผนการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่โรงเรียนในการสร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 15 โรงเรียน


ผู้เขียน/ภาพปก: ปนัดดา ไชยศักดิ์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์
ภาพประกอบ: ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก, อาจารย์วิชญา ผิวคำ, ครูสงกรานต์ กันธะพรม

Facebook Comments
ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด