คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์นิเวศการเรียนรู้ สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

3 มีนาคม 2023

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์นิเวศการเรียนรู้ สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ คณะนักวิจัย ลงพื้นที่โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนเดิมของโรงเรียนสู่การพัฒนาสมรรถนะครูเเละผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการกลไกการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนเป็นฐาน โดยมี นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ดูขนาดเต็มคลิกที่ภาพ

* บุคคลที่ปรากฏในบทความนี้ ท่านใด ประสงค์ให้นำภาพหรือข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลออก
โปรดแจ้งมาที่ E-mail : Saraban@EduSandbox.com*

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

       


ผู้เขียน: ธันวารักษ์ สุวคนธ์ โทร. 086-183-6729, 053-944-272
กราฟิกดีไซน์เนอร์: ธันวารักษ์ สุวคนธ์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คือ ภารกิจหลัก ภารกิจสำคัญ ของ ผอ.สพท. ต้องรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2566
บทความล่าสุด