รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564 – 2565) “EDUCATION WE CAN TRUST”

5 พฤษภาคม 2565
รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี
(มีนาคม 2564 – 2565) “EDUCATION WE CAN TRUST”
EDUCATION-WE-CAN-TRUST

ที่มา – กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่
   
   


กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
โอกาสทอง! ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องฯความศรัทธาสู่แรงบันดาลใจร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด