ปี 63 พุ่งเป้า สร้างศักยภาพครู 3 เส้า รวมพลังร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาสตูล

4 กุมภาพันธ์ 2020

ประเด็นที่มีการหารือกันมากในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลคือ แผนการขับเคลื่อนระยะต่อไปของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือ “โหนดสตูล” หรือศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล โดย บังพงษ์ หรือนายสมพงษ์ หลีเคราะห์ ซึ่งเป็นกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลด้วย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

สิ่งที่บังพงษ์กล่าวถึงแผนพัฒนาที่จะดำเนินการในปีนี้ ด้วยความมุ่งหวังต้องการให้การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล ได้ทำหน้าที่รับใช้พื้นที่สตูลอย่างแท้จริง โดยให้คนพื้นที่ ทั้งผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ฯลฯ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดอนาคตทางการศึกษาของคนสตูล

ดังนั้น จุดเน้นการทำงานในปี 2563 ของโหนดสตูล นอกจากจะสร้าง ผอ.รร. ทั้ง 10 โรงเรียน ให้เป็นโค้ชแล้ว จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย “ครู 3 เส้า” ประกอบด้วย ครูในโรงเรียน ครูพ่อแม่ และครูชุมชน ให้ได้รับการปรับ Mindset จากความเข้าใจว่าครูคือผู้บอกความรู้เป็นครูโค้ช และมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นโค้ช (coach) ได้ ให้สามารถเข้าไปเติมเต็มในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในบ่ายวันศุกร์ หรือช่วงที่ครูทำกิจกรรม PLC ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจะต้องสร้างความเข้าใจในกระบวนการโครงงานฐานวิจัยสำหรับพ่อแม่และชุมชน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้บุตรหลานที่บ้านได้ด้วย

เรื่อง: พิทักษ์ โสตถยาคม
ภาพ: จริงใจ สุวรรณจุณี ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และ Thepotential
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ผู้ว่าฯ วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ชี้ทิศขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมสตูล “ต้องพุ่งชน” เป้าหมายสมรรถนะผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างโมเดลจังหวัด หนุนเสริมความเข้มแข็ง 10 โรงเรียนนำร่องกาญจนบุรีเดินหน้าตั้งเป้าหมาย การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเตรียมนำร่องพัฒนาการศึกษาฐานสมรรถนะ
บทความล่าสุด