หลักสูตรฐานสมรรถนะ เงื่อนไข โอกาส สาระสำคัญ และการนำหลักสูตรไปใช้ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

18 กุมภาพันธ์ 2022

หลักสูตรฐานสมรรถนะ
เงื่อนไข โอกาส สาระสำคัญ และการนำหลักสูตรไปใช้
ของ
สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สบน. ขอเชิญผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ พี่เลี้ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วมรับฟัง สวก.สพฐ. ชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะใน www.cbethailand.com ไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

รวมทั้ง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้โรงเรียนนำร่องที่สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ พิจารณาการเข้าร่วมอีกครั้ง และยืนยันที่จะร่วมเรียนรู้กระบวนการวิจัยในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะในภาคเรียนที่ 1/2565 หรือไม่ และการพิจารณาโรงเรียนนำร่องที่มีความพร้อมและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ เพิ่มเติม พบกันในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่าน Zoom และ Facebook Live

 

 • Zoom (จำกัด 300 Users)
  เข้าห้องประชุม >>คลิก<<
  หรือเข้าโดยใช้รหัส
              Meeting ID : 981 3656 8015
              Password : 425071
 • Facebook Live
  ลงทะเบียนร่วมรับฟัง >>คลิก<<

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่
    


ผู้เขียน : อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
BANNONGWAI MONTESSORI SCHOOLโรงเรียนบ้านรุ่ง : สร้างโรงเรียนให้เป็นสวนสนุก บนพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม Brain-based Learning (BBL)
บทความล่าสุด