สบน. สำนักใหม่ของ สพฐ. ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

30 มิถุนายน 2019

ท่านสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึง “สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษ” หรือ “สบน.” ซึ่งเป็นสำนักใหม่ที่ สพฐ. จัดตั้งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ในรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26 ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

Facebook Comments
เลขาธิการ กพฐ. หนุน “พื้นที่นวัตกรรม” เต็ม 100 ให้ทุกสำนักที่เกี่ยวข้องใน สพฐ. ร่วมดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตาม พ.ร.บ.สพฐ. ขอความร่วมมือ ศธจ. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
บทความล่าสุด