การอบรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้นวัตกรรมเชิงระบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศตามมาตรฐานข้อมูลฯ

13 มิถุนายน 2024
ดาวน์โหลดเอกสารและรับชมย้อนหลังการอบรมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้นวัตกรรมเชิงระบบและแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศตามมาตรฐานข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 ผ่านโปรแกรม Zoom

  • รับชมย้อนหลัง

 

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 

Facebook Comments
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และนราธิวาสโรงเรียนปลาดาว เข้ารอบ 1 ใน 10 โรงเรียนสุดท้ายสำหรับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับโลกปี 2024 ประเภทนวัตกรรม World’s Best School Prize for Innovation
บทความล่าสุด