มีผลใช้บังคับแล้ว: มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

6 กรกฎาคม 2023
มีผลใช้บังคับแล้ว: มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

ตามที่ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)

บัดนี้ มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566 ได้มีผลใช้บังคับแล้ว

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จึงได้จัดทำแหล่งสืบค้น Download มาตรฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นและ Download รายละเอียดได้จากเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูลฯ ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่ https://std.edusandbox.com

Download เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง มาตรฐานข้อมูลฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : Download
  2. เอกสารมาตรฐานข้อมูลฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : bit.ly/3WOmqEE
  3. Website สืบค้นมาตรฐานข้อมูลฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : https://std.edusandbox.com
  4. รหัสมาตรฐานข้อมูลฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Code list) : http://bit.ly/3FSP4y6

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

 ผู้เขียน:
เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
จัดเต็ม จุดประกายฝัน สร้างพลังการมีส่วนร่วม พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัยDE ยกระดับคุณภาพ! เพิ่มความสามารถอ่านออกเขียนได้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ของโรงเรียนบ้านบึงมะลู ด้วยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและนอกโรงเรียน
บทความล่าสุด