สรุปการเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563

9 มิถุนายน 2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 – 18.30 น. ในการเสวนาครั้งที่ 3 นี้ จะมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับโรงเรียน การเตรียมการเปิดเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้เรียน และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถอ่านบันทึกการเสวนา The New Normal School ครั้งที่ 3 (จำนวน 28 หน้า โดย สยามสิน วลิตวรางค์กูร) ดังไฟล์ใน link นี้ https://bit.ly/37aQC4W

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
บันทึกการเสวนา The New Normal School ครั้งที่ 3 ได้ที่นี่
สามารถดาวน์โหลด PowerPoint ประกอบการบรรยายของวิทยากรได้ที่นี้
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

สามารถอ่านสรุปการเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

1. การเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในหัวข้อ “จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวเข้าสู่โรงเรียนวิถีใหม่อย่างไรดี”

2. การเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในหัวข้อ “การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสุขภาพ”

3. การเสวนาโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 2563 ในหัวข้อ “เตรียมการเปิดโรงเรียน”
พาร์ทที่ 1 : บันทึกการเสวนา
– ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
– ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
– ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
พาร์ทที่ 2 : ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
– ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
– ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
– ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
– ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
– ผศ.ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
– ดร.ตุลย์ ไตรยสวรรค์
– รศ.ดร.ชวิน จันทเสนาวงศ์
– ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
– ดร.พิศณุ ศรีพล
– ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
– ครูพูลศักด์ เสนฤทธิ์
– ครูปราโมทย์ โพธิไสย


กราฟิกดีไซน์เนอร์: พิทักษ์ โสตถยาคม, รัตนากร พึ่งแก้ว, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รวมพลัง ผอ. ครู ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ผสานทุกองคาพยพยึดเด็กเป็นสำคัญ มุ่งสู่เป้าหมายการขับเคลื่อน >> เด็กศรีสะเกษ รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สุขภาพดีทั้งกายและใจUpdate Link การประชุมผู้นำการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ผ่าน Zoom Cloud Meetings
บทความล่าสุด