กิจกรรมการเรียนรู้

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • การส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับนโยบาย โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

  การส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับนโยบาย โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. วันนี้ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสตูล Transforming Satun Sandbox For Sustainable Development ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดย […]

  Continue reading
 • จ.บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อม สู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ได้เรียนเชิญแกนนำผู้เสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงว่าที่สถานศึกษานำร่องในจังหวัดมาร่วมรับฟังและซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม Online ประมาณ 30 คน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คร […]

  Continue reading
 • คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

    คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต จึงได้ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐา […]

  Continue reading
 • TSQP เสริมสร้างโรงเรียน สู่การพัฒนาตนเอง

  TSQP เสริมสร้างโรงเรียนสู่การพัฒนาตนเอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ผอ.สบน.) ได้มอบหมายให้ผู้เขียน นายเก ประเสริฐสังข์ เข้าร่วมเวที การนำเสนอนโยบายจากผลวิจัยโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองต่อหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุมเดซี่ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอ […]

  Continue reading
 • รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” หารือ กมธ. เล็งนำแนวทางโรงเรียนมีชัยพัฒนามาปรับใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา (กมธ.) นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธาน กมธ. พร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมาธิการฯ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและผู้เกี่ยวข้อง เข […]

  Continue reading
1 2 3 7
บทความล่าสุด