EduSandbox.com เปิดวงสนทนา การขอเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่

27 มกราคม 2022
EduSandbox.com เปิดวงสนทนา
“การขอเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่”

ตามที่ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) ได้ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564 นั้น (ดูประกาศ)

สบน. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือคณะผู้เสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน ZOOM

  • เข้า ZOOM โดยใช้ลิงก์นี้ bit.ly/3AAqgI2
  • หรือเข้าโดยใช้รหัส
    Meeting ID: 968 6266 3541
    Password: 285170

สบน. หวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจและทราบในแนวทางการเสนอการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ และหวังว่าท่านจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา ด้วย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ร่วมกัน

รับชมย้อนหลัง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  >>คลิก<<

  • เสนอพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ บรรยายโดย นายพิทักษ์ โสตถยาคม >>คลิก<<
  • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทำอะไรได้บ้าง บรรยายโดย นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ >>คลิก<<
  • การสื่อสารและการมีส่วน บรรยายโดย นายเก ประเสริฐสังข์ >>คลิก<<

ติดตามได้ที่
   


 


ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สพฐ. ผสานพลัง Thai PBS ร่วมมือพัฒนาสื่อการเรียนรู้การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ก้าวแรกที่สำคัญของโรงเรียนบ้านโคกนิบง
บทความล่าสุด