รมช.ศธ.และเลขาธิการ กพฐ.สะท้อนคิดสู่การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

27 มีนาคม 2019

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร) ได้สะท้อนคิดสู่การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรายการมองมุมใหม่ 5 โฟกัส ซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ซึ่ง สพฐ. สนับสนุนการผลิตรายการ จำนวน 6 ตอน ตอนนี้เป็นการนำเสนอเรื่อง “พื้นที่นวัตกรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้” ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในเทปรายการครั้งนี้ได้นำเสนอเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ ในโอกาสที่ท่านมาเป็นประธานรับฟังผลการประชุมของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และมอบนโยบาย ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี ซึ่งการจัดประชุมนี้สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดโดย ศปบ.จชต. ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัด ..

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่า…

“เรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มี 6 พื้นที่ ใน 6 ภูมิภาค สำหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนับสนุนให้ดำเนินการไปพร้อมกัน ที่ผ่านมามีการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้มแข็งของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สพฐ. โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา ช่วยสนับสนุนการลดขั้นตอนการดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ การบริหารงานบุคคล เป็นต้น ในขณะที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคู่ขนานเป็นการเตรียมการไปล่วงหน้ารองรับกฎหมายที่จะประกาศใช้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาในภาพรวม…” 

นอกจากนั้น ยังได้เสนอนโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร) อาทิ

“เป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กระจายอำนาจให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องทำงานได้อย่างสะดวก คล่องตัว และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการดำเนินงานพร้อมกันไปทั้ง 3 จังหวัด เพราะมีประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เศรษฐกิจ สังคม และมีเงื่อนไขการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของพื้นที่ 3 จังหวัด ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการทั้งภูมิภาค ใน “ภาคใต้ชายแดน” และสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีภารกิจสำคัญคือ จะต้องดำเนินการเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่า ถ้าจะให้โรงเรียนมีคุณภาพ จะต้องปลดล็อกตรงไหน หรือจะต้องสร้างกลไกการดำเนินการอย่างไร หากสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นี้ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นและจะประสบความสำเร็จได้โดยใช้เวลาไม่มากเช่นกัน”

ซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมรายการย้อยหลังได้ที่นี่

Facebook Comments
Leave a reply
กาญจนบุรี ยืนยัน เร่งเพิ่มขีดความสามารถครูและบุคลากร พร้อมผลักดันรูปธรรม “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”4 สัญญาณ++ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ศรีสะเกษ (ผู้ว่าฯ-ศึกษา-ภาคีเครือข่าย-นวัตกรรมเด่น)
All comments (1)
  • Manajemen
    23 มิถุนายน 2023 at 14:42

    คำถาม: เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร) ได้สะท้อนความคิดเพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรายการมองมุมใหม่ 5 โฟกัส ซึ่งออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยสื่อจะเน้นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเทปรายการครั้งนี้จะมีการนำเสนอเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ […] Read Moreคำถาม: เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร) ได้สะท้อนความคิดเพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรายการมองมุมใหม่ 5 โฟกัส ซึ่งออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยสื่อจะเน้นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเทปรายการครั้งนี้จะมีการนำเสนอเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนและลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาในพื้นที่ ในโอกาสที่เป็นประธานรับฟังผลการประชุมของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และมอบนโยบาย ในการจัดประชุมระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมซี Read Less

    Reply

Leave Your Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความล่าสุด