ข่าวสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • 4 สัญญาณ++ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ศรีสะเกษ (ผู้ว่าฯ-ศึกษา-ภาคีเครือข่าย-นวัตกรรมเด่น)

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบหมายให้ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ การประชุมครั้งนี้เปลี่ยนสถานที่ประชุมจากศาลากลางจังหวัดมาประชุมที่โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์มีวาระเพื่อทราบ มี 3 เรื่อง คือ 1) การประกาศรายชื่อสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการข […]

  Continue reading
 • รมช.ศธ.และเลขาธิการ กพฐ.สะท้อนคิดสู่การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร) ได้สะท้อนคิดสู่การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรายการมองมุมใหม่ 5 โฟกัส ซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ซึ่ง สพฐ. สนับสนุนการผลิตรายการ จำนวน 6 ตอน ตอนนี้เป็นการนำเสนอเรื่อง “พื้นที่นวัตกรรม 3 จังหวัดชายแด […]

  Continue reading
 • กาญจนบุรี ยืนยัน เร่งเพิ่มขีดความสามารถครูและบุคลากร พร้อมผลักดันรูปธรรม “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และคณะ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากรายการมองมุมใหม่ 5 โฟกัส ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผู้นำหน่วยงานทางการศึกษา ที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานได้มาร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินการ และให้การต้อนรับ ได้แก่ นายอนันต์ กัลปะ […]

  Continue reading
 • สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี

  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม…สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี เป็นโรงเรียน “มีของ” ที่โดดเด่น เน้นเด็กเป็นสำคัญและการเรียนรู้ร่วมกันของครูทั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 12.30-15.30 น. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และคณะ พร้อมด้วยสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้มาตรวจเยียมการดำเนินงาน […]

  Continue reading
 • โรงเรียน “มีของ”

  โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม…สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี เป็นโรงเรียน “มีของ” ที่โดดเด่น เน้นเด็กเป็นสำคัญและการเรียนรู้ร่วมกันของครูทั้งโรงเรียน   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 12.30-15.30 น. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และคณะ พร้อมด้วยสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้มาตรวจเยียมการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวั […]

  Continue reading
1 99 100 101
บทความล่าสุด