งบประมาณ

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • แต่งตั้งแล้ว!! คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ผลจากการประชุมที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ องค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่ […]

  Continue reading
 • ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล  ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง, นางคะนึงนิจ คชศิลา ผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้แท […]

  Continue reading
 • ผลการประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารงบประมาณในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารงบประมาณเมื่อวันที่ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  พะเนียงทอง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารงบประมาณ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้าน […]

  Continue reading
 • ครม. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผลการประชุม ครม. วันนี้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามมาตรา 10 ว […]

  Continue reading
 • ระดมความคิด เรียนรู้ร่วมกัน ใน Live เสวนา “The New Normal School” ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 – 18.30 น. จากที่สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ได้เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน 271 โรงเรียนนำร่อง ผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด เรียนรู้ร่วมกัน ใน Live เสวนา “The New Normal School” ผ่าน Zoom Cloud Meetings เพื่อค้นคว้าศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติของนานาประเทศ ระดมความคิด ตกผลึกจากการวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ นำเสนอเป็นแนวคิด […]

  Continue reading
1 5 6 7 8 9 10
บทความล่าสุด