จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้,นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้,นายโชคดี ศรัทธากาล รองศึก […]

  Continue reading
 • ผลการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบหรือแนวทางการศึกษาจัดการศึกษา ระดับภาค ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จชต.

  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาจัดการเรียนรู้ระดับภาค ตามโครงการ TFE: Teams for education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ชนะเลิศ ศธจ.ยะลา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ศธจ.นราธิวาส รองชนะเลิศ อันดับ 2 ศธจ.ปัตตานี ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่นำเสนอผลงานอยางมีประสิทธิภาพ ระดับภาค โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่้ สำนักงาน […]

  Continue reading
 • เตรียมพร้อมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

  6-9 สิงหาคม 62 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายปรีชา สุกใส และนางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  Continue reading
 • ทีมสื่อสารนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์

  สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนใน […]

  Continue reading
 • ศธจ.นราธิวาส ร่วมอบรมเข้มพัฒนาทีมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรม

  6-9 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ และนายนิธิรอน ภัทราธิกุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมบียนด์ กรุงเทพมหานคร

  Continue reading
1 13 14 15 16 17
บทความล่าสุด