EduSandbox.com เปิดวงสนทนา การขอเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ #EP.2

23 กุมภาพันธ์ 2022
EduSandbox.com เปิดวงสนทนา
“การขอเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ EP.2”

ตามที่ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) ได้ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564 นั้น (ดูประกาศ)

สบน. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือคณะผู้เสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันในงานประชุม EduSandbox.com เปิดวงสนทนา “การขอเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ EP.2”  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Facebook Live และ ZOOM

 

 • ร่วมแลกเปลี่ยนผ่าน Zoom (จำกัด 300 Users)
  เข้าห้องประชุม Zoom >>คลิก<<
  หรือเข้าโดยใช้รหัส
  Meeting ID : 913 7376 7032
  Password : 520612

 

 • ร่วมรับฟังผ่าน Facebook Live
  ลงทะเบียนร่วมรับฟัง >>คลิก<<

สบน. หวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจและทราบในแนวทางการเสนอการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดใหม่ และหวังว่าท่านจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา ด้วย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ร่วมกัน

รับชมย้อนหลัง EP.1 (28 มกราคม 2565)

รายละเอียด >>คลิก<<
เอกสารประกอบ >>ดาวน์โหลด<<

ติดตามได้ที่
   


 


ผู้เขียน:
อิศรา โสทธิสงค์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์, อิศรา โสทธิสงค์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์:  อิศรา โสทธิสงค์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านรุ่ง : สร้างโรงเรียนให้เป็นสวนสนุก บนพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม Brain-based Learning (BBL)ดาวน์โหลดเอกสารและรับชมย้อนหลังการประชุมชี้แจงหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
บทความล่าสุด