หลักสูตร

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก (ดาวน์โหลดฟรี!!!)

  พบกับตัวอย่างระบบการศึกษาของประเทศ สิงคโปร์, แคนาดา, ฟินแลนด์, เซี่ยงไฮ้(จีน) และออสเตรเลีย ที่มีบริบทแตกต่างกันและมีวิธีดำเนินการแตกต่างกันแต่มีมาตรการสำคัญที่เหมือน ๆ กัน 8 ประการ คือ (1) วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ(2) กำหนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย(3) มุ่งสร้างความเท่าเทียม(4) ครูและผู้นำการศึกษาคุณภาพสูง(5) มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับนโยบายถึงปฏิบัติการ(6) แนวทางการจั […]

  Continue reading
 • จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว ปัตตานี

  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว ปัตตานี ในการดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของของโรงเรียนนำร่องในจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ ดำเนินการติดตามโดยกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหว […]

  Continue reading
 • เคาะแล้ว!! ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงขอเช […]

  Continue reading
 • 4 ปีที่รู้จัก (LS & OA) กับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

  การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 ของสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อต้นปี 2558 คือจุดเริ่มต้นที่ได้เห็นชั้นเรียนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) และเพิ่งได้ยินการทำงานร่วมกันในชั้นเรียน ที่เรียกว่าการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ภาพการสอนและสะท้อนผลยังคงอยู่ในความทรงจำ เพราะเป็นการดูชั้นเรียนที่ไม่รู้และไม่เข้าใจว่าจะดูอะไรในชั้นเรียน เพราะชั้นเรียนที่ดูก็เป็นชั้นเ […]

  Continue reading
 • โอกาสทองของการพัฒนาทักษะ การใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเขียงใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบ […]

  Continue reading
1 2 3 5
บทความล่าสุด