จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ทีมสื่อสารนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์

  สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนใน […]

  Continue reading
 • ศธจ.นราธิวาส ร่วมอบรมเข้มพัฒนาทีมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรม

  6-9 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ และนายนิธิรอน ภัทราธิกุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมบียนด์ กรุงเทพมหานคร

  Continue reading
 • สื่อสารอย่างไรให้ดังและปัง

  จากการอบรมในครั้งนี้ พบว่าตัวกระผมยังขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การสร้างสื่อเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน บนสื่อออนไลน์ต่างๆ การเลือกใช้สี ความคิดสร้างสรรค์ กระผมเห็นว่างานประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารมีความสำคัญมาก ในสังคมปัจจุบัน เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ของพื้นที่นวัตกรรม และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ด […]

  Continue reading
 • สื่อสารให้ดังและปังในยุคออนไลน์

  ประชาสัมพันธ์ คือ การทำให้คนมากๆมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรา ประกอบด้วย กัน ก่อ แก้ – ป้องกันไม่ให้คนเกิดความเข้าใจผิด (กัน) – ก่อให้เกิดเรื่องราวที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น (ก่อ) – แก้ไขปัญหา (แก้)สื่อ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ – BRAND = Total Experiences ภาพจำและประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้สัมผัสประเภทของสื่อ1. Traditional mass media คือ สื่อดั้งเดิมมีลักษณะการสื่อสารทางเดี […]

  Continue reading
 • สพฐ. เดินหน้างานการสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเต็มที่ เชิญทั้ง 8 จังหวัด ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

  สพฐ. โดยสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 6 พื้นที่ วิทยากร และคณะทำงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และสร้างเสริมสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์พื […]

  Continue reading
1 6 7 8 9
บทความล่าสุด